Vítejte v testovací aplikaci Ekonomické Olympiády

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení znalostí studentů v tomto oboru. Ekonomická olympiáda podněcuje zájem středoškolských studentů o studium ekonomie a středoškolským učitelům pomáhá zlepšovat výuku ekonomie.


Pro učitele

Odkaz k přihlášení do testovací aplikace obdržíte emailem. Pokud ještě nemáte přístup, zaregistrujte školu nebo kontaktujte školního koordinátora.


Pro studenty

Zde může student po vyplnění nezbytných údajů zahájit test. Přihlášení do systému je možné za pomoci kódu, který při zahájení sdělí školní koordinátor testování.